Drag Mod 157W by Voopoo made in Korea

540,000 520,000

Sau một thời gian hoạt động, website đã có những bước tiến đáng kể cả về chất lượng và hình thức. Số lượng khách truy cập website trở thành khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế tăng lên đáng kể. Sau một thời gian hoạt động, website đã có những bước tiến đáng kể cả về chất lượng và hình thức.Drag của VooPoo chạy bằng hai pin 18650 có công suất 157W. Drag có tốc độ chạy chỉ 0.025 giây với Gene chip.