Epetite DNA60 by Lostvape Abalone Shell

950,000 850,000

EPetite DNA60 tích hợp chip DNA 60 mới nhất của Evolv, hoạt động bằng một pin 18650, hình dạng nhỏ gọn với ba lựa chọn bản gỗ, vân Carbon và khảm trai.